Repertoar

Under 40 år har en stor och bred repertoar samlats från olika genrer. På repertoaren finns klassiskt, jazz, visa och folkmusik. Kören samverkar ofta med instrumentalister, solister och recitatörer. Det har också förekommit spännande samarbeten med tonsättare och vi har haft den stora äran att få göra flera uruppföranden.

Nyköpings Kammarkör har framfört många olika körverk av bland annat Bach, Mozart, Händel och Haydn. Ur a cappellarepertoaren finns musik från alla tider. Förutom klassiska kör- och folkvisor har Nyköpings Kammarkör bl a framfört:
Alfred Schnittkes ”Konsert för kör”
Benjamin Brittens ”Hymn to St Cecilia”
Wilhelm Stenhammars ”Tre Körvisor”.

Dirigenten och programrådet väljer material till program som byggs upp på olika sätt. Utgångspunkt kan vara ett tema, en tonsättare, ett verk, eller en högtid. För oss gäller det att bevara en tradition men samtidigt att förnya och vidareutveckla för att beröra.