Sångare

Sopran 1 och 2 Alt 1 och 2
Linda Folkesson
Sofia Hanses
Sara Lundbäck
Ellinor Lundahl
Maria Ossiansson
Helena Wahlström
Magdalena Wellhagen
Anna Wåhlström
Ulla Börjars
Viktoria Magnusson
Carina Rastevall
Maj Rodrick
Monica Samuelsson
Daiga Strauss
Ulrika Tallving
Katharina Lagnöhed
Maria Wejås
Tenor 1 och 2 Bas 1 och 2
Lars Andersson
Anders Arestig
Johan Flygare
Erik Bohlin
Bo Malmkvist

Gudmar Gustafsson
Rune Nilsson
Ville Koch
Håkan Lindahl