Sångare

Sopran 1 och 2 Alt 1 och 2
Linda Folkesson
Anna-Lena Furstedt
Pyan Alva Graden
Sofia Hanses
Sara Lundbäck
Ellinor Lundahl
Gunnel Magnusson
Maria Ossiansson
Helena Wahlström
Magdalena Wellhagen
Anna Wåhlström
Ulla Börjars
Viktoria Magnusson
Carina Rastevall
Maj Rodrick
Monica Samuelsson
Daiga Strauss
Ulrika Tallving
Maria Wejås
Tenor 1 och 2 Bas 1 och 2
Lars Andersson
Anders Arestig
Johan Flygare
Claes Lindberg
Bo Malmkvist
Gudmar Gustafsson
Rune Nilsson
Lars Risting
Bertil Zicka
Per Öhrling