Sångare

Sopran 1 och 2 Alt 1 och 2
Linda Folkesson
Charlotte Elisson Larsson
Anna-Lena Furstedt
Pyan Alva Graden
Sofia Hanses
Britt-Marie Högström
Sara Lundbäck
Gunnel Magnusson
Maria Ossiansson
Helena Wahlström
Maria Widemo
Magdalena Wellhagen
Anna Wåhlström
Ulla Börjars
Inga Nelvig
Maj Rodrick
Monica Samuelsson
Maria Wejås
Tenor 1 och 2 Bas 1 och 2
Lars Andersson
Anders Arestig
Sven Berndt
Johan Flygare
Claes Lindberg
Bo Malmkvist
Gudmar Gustafsson
Klas Nelvig
Rune Nilsson
Lars Risting
Bertil Zicka